ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΚΑΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ Collagen Cross Linking(CCL)

Στην επέμβαση CCL χρησιμοποιείται υπεριώδες φως που διεγείρει τη ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη Β2) η οποία ενσταλλάζεται στον κερατοειδή μετά την αφαίρεση του κερατοειδικού επιθηλίου. Αποτέλεσμα της επέμβασης αυτής είναι η αύξηση της διασύνδεσης μεταξύ των ινών κολλαγόνου του κερατοειδούς που οδηγεί σε αυξημένη αντοχή και ακαμψία του στρώματος του κερατοειδούς.

Χρησιμοποιείται στον κερατόκωνο και στις κερατεκτασίες παθήσεις κατά τις οποίες ο κερατοειδής αλλοιώνεται και παίρνει σταδιακά κωνικό σχήμα. Η όραση μειώνεται αισθητά χωρίς να διορθώνεται με γυαλιά ή φακούς επαφής. Πριν την εμφάνιση αυτής της μεθόδου η μόνη θεραπεία ήταν η μεταμόσχευση κερατοειδούς μια βαριά επέμβαση για τον οφθαλμό με παρατεταμένη μετεγχειρητική φροντίδα.

Με τη CCL σταματά η εξέλιξη του κερατοκώνου καθώς και η εξέλιξη της μετεγχειρητικής εκτασίας μιας σπάνιας επιπλοκής μετά από LASER Μυωπίας και σταθεροποιείται η όραση του ασθενούς. Έτσι μπορεί να αποφευχθεί η μεταμόσχευση κερατοειδούς και ο ασθενής να διατηρήσει ικανοποιητική όραση χωρίς βοήθημα (γυαλιά-φακούς επαφής).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΑΤΡΕΙΟ:
Διεύθ.: Βασιλέως Γεωργίου
Β Νο 30, Παιανία

Τηλ.: 210 6640242

ΟΜΜΑ:
Διεύθ.: Κατεχάκη 74
Τηλ: 210-6755850

ΝΟΣ.: Ερρίκος Ντυνάν
Διέυθ.: Λεωφόρος
Μεσογείων Νο 107

Τηλ.:210 6972000
Κινητό Τηλέφωνο:
6932669944
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
info@poulakisgiorgos.gr

ΜΕΤΟΧΟΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Β'
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΥΠΑΠΑΝΤΗ