ΕΝΔΟ-ΟΦΘΑΛΜΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Για τη διαθλαστική διόρθωση σε άτομα με υψηλή μυωπία και υπερμετρωπία έχουμε τις εξής εναλλακτικές λύσεις :

  

Η χρήση φακικών η έμφακων ενδοφακών δηλαδή η ένθεση ενδοφακού στο πρόσθιο θάλαμο (Alcon CACHET), αγκιστρωμένου στην ίριδα(Opthec-ARTISAN, ARTIFLEX, AMO-VERISYNE,VERIFLEX), η οπισθίου θαλάμου (AMO-STAAR) μπροστά από τον κρυσταλλοειδή φακό του οφθαλμού λύνει συχνά το πρόβλημα της υψηλής μυωπίας/ υπερμετρωπίας σε περιπτώσεις που αντενδεικνύεται το LASER - PRK, LASIK.
Μιλάμε για μια ανώδυνη επέμβαση μέσα στον οφθαλμό με άμεσα αποτελέσματα, που εμφανίζει όμως μερικές φορές μετεγχειρητικά προβλήματα όπως φλεγμονή, υψηλή ενδοφθάλμια πίεση, δευτεροπαθή καταρράκτη κτλ. Για κάποιους όμως είναι η μοναδική λύση στο πρόβλημα γυαλιά/φακοί επαφής.
Άλλο σημαντικό πλεονέκτημα της εμφύτευσης φακικών ενδοφακών είναι ότι η μέθοδος αυτή είναι αναστρέψιμη δηλαδή αφαιρούνται εύκολα.

Η επέμβαση καταρράκτη με χρήση ενδοφακού είναι μια άλλη εναλλακτική λύση για την υψηλή μυωπία/ υπερμετρωπία και μάλιστα με τη χρήση πολυεστιακού ενδοφακού λύνει σε μεγάλο βαθμό και το πρόβλημα της πρεσβυωπίας για τους ασθενείς που δεν έχουν κερατοειδικό αστιγματισμό. Έχει πολύ καλά ποσοστά επιτυχίας 90-95% και μικρές πιθανότητες επιπλοκών 5-8% οι οποίες ρυθμίζονται εύκολα στη μεγάλη πλειοψηφία τους.
Κατάλληλα κυρίως είναι άτομα μεγαλύτερα των 50-55 ετών που έτσι και αλλιώς θα εμφανίσουν καταρράκτη μετά τα 60 χρόνια.
Η μέθοδος αυτή λέγεται PRELEX (presbyopic lens exchange) ή CLE (clear lens extraction) για να διαχωριστεί από την επέμβαση εξαίρεσης του καταρρακτικού κρυσταλλοειδούς φακού στους ηλικιωμένους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΑΤΡΕΙΟ:
Διεύθ.: Βασιλέως Γεωργίου
Β Νο 30, Παιανία

Τηλ.: 210 6640242

ΟΜΜΑ:
Διεύθ.: Κατεχάκη 74
Τηλ: 210-6755850

ΝΟΣ.: Ερρίκος Ντυνάν
Διέυθ.: Λεωφόρος
Μεσογείων Νο 107

Τηλ.:210 6972000
Κινητό Τηλέφωνο:
6932669944
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
info@poulakisgiorgos.gr

ΜΕΤΟΧΟΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Β'
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΥΠΑΠΑΝΤΗ