ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Πρώτος έλεγχος γίνεται στο μαιευτήριο κατά τη γέννηση
Επόμενος έλεγχος γίνεται σε ηλικία 3 ετών
Μετά τα 5 χρόνια επαναλαμβάνεται τακτικά μέχρι και το 16-18ο έτος
Μετά τα 40 χρόνια εάν δεν υπάρχει ειδικός λόγος γίνεται κάθε 2-4 χρόνια
Μετά τα 65 χρόνια εάν δεν υπάρχει ειδικός λόγος γίνεται κάθε 1-2 χρόνια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΑΤΡΕΙΟ:
Διεύθ.: Βασιλέως Γεωργίου
Β Νο 30, Παιανία

Τηλ.: 210 6640242

ΟΜΜΑ:
Διεύθ.: Κατεχάκη 74
Τηλ: 210-6755850

ΝΟΣ.: Ερρίκος Ντυνάν
Διέυθ.: Λεωφόρος
Μεσογείων Νο 107

Τηλ.:210 6972000
Κινητό Τηλέφωνο:
6932669944
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
info@poulakisgiorgos.gr

ΜΕΤΟΧΟΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Β'
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΥΠΑΠΑΝΤΗ