ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Διαθλαστική Χειρουργική - LASER 

  (Μυωπία, Υπερμετρωπία, Αστιγματισμός, Πρεσβυωπία)  
 • Χειρουργική Καταρράκτη
  (ΥΠΕΡΗΧΟΙ-LASER) και διόρθωση αστιγματισμού με τορικούς-αστιγματικούς ενδοφακούς  
 • Διόρθωση Πρεσβυωπίας 

  (LASER Επέμβαση καταρράκτη με πολυεστιακούς ενδοφακούς , MONOVISION)  
 • Χειρουργική Γλαυκώματος  
 • Ενδο-οφθάλμιες ενέσεις  
 • LASER Αμφιβληστροειδούς, Ίριδος, Περιφακίου  
 • Χειρουργική Βλεφάρων
  
(Εντρόπιο, Εκτρόπιο, Ασκός, Όγκοι κτλ)  
 • Χειρουργική Στραβισμού  
 • Μικροεπεμβάσεις
  
(Πτερύγιο, Χαλάζιο, Κύστεις κτλ)  
 • Πλήρης Οφθαλμολογικός Διαγνωστικός Έλεγχος  
 • Μελέτη Γλαυκώματος
  (Τονομέτρηση, Humphrey’s Οπτικά Πεδία, Παχυμετρία Κερατοειδούς, OCT νευρικών ινών- οπτικής θηλής) 
 • Μελέτη Αμφιβληστροειδούς - Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια 

  (Photo βυθού, Φλουοραγγειογραφία, Απεικόνιση Βυθού με Ινδοκυανίνη, OCT αμφιβληστροειδούς, Laser Θεραπεία, Φωτοδυναμική Θεραπεία, Ενδουαλοειδικές ενέσεις)  
 • Πλήρης Παιδο-οφθαλμολογική Εξέταση  
 • Νευρο-οφθαλμολογικός Έλεγχος (Humphrey’s Οπτικά Πεδία)  
 • Εφαρμογή φακών επαφής  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΑΤΡΕΙΟ:
Διεύθ.: Βασιλέως Γεωργίου
Β Νο 30, Παιανία

Τηλ.: 210 6640242

ΟΜΜΑ:
Διεύθ.: Κατεχάκη 74
Τηλ: 210-6755850

ΝΟΣ.: Ερρίκος Ντυνάν
Διέυθ.: Λεωφόρος
Μεσογείων Νο 107

Τηλ.:210 6972000
Κινητό Τηλέφωνο:
6932669944
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
info@poulakisgiorgos.gr

ΜΕΤΟΧΟΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Β'
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΥΠΑΠΑΝΤΗ